Ökoiskola beszámoló 2020/2021 2. félév

 

Ökoiskola beszámoló

2. félév

2020/2021. tanév

Főbb események képekben >>>

A második félév programjainak megvalósítását sem könnyítette meg a vírushelyzet és a digitális oktatás. A hagyománynak tekinthető téli madáretetésünk elmaradt, mivel online oktatás mellett ennek a tevékenységnek a folyamatossága nem volt megoldható.

A jeles napok közül a Víz Világnapjáról és a Föld Napjáról még digitális formában történt a megemlékezés. A Föld Napját a Fenntarthatósági Témahét keretében ünnepeltük meg. A témahéten belül tartottunk online előadást, készítettünk elektronikus tesztet és szabaduló szobát. Ebben a tevékenységben közreműködő oktatók: Mészárosné Bene Ildikó, Sütő Éva és Pálinkás Margit. A feladatokat az iskola nem végzős tanulói töltötték ki, illetve oldották meg, amely közel 180 főt jelentett részvétel szempontjából. A témahét keretében még virágokat és gyümölcsfákat is ültettünk az iskola kertjében. Ebben a tevékenységben közreműködtek iskolánk oktatói, technikai dolgozói és diákjai egyaránt: Neiczer Csaba, Malatinszky Zoltán, Mészárosné Bene Ildikó, Géger Teréz, Pálinkás Margit, Iván Brigitta, Majorné Takács Katalin továbbá a 9/2 és 10/T-V osztály tanulói.

A Madarak és Fák Napja alkalmából projekt órák voltak megtartva a 9/1. és 9/2. osztályban. A projekt munkákból kiállítás is készült az iskolában. Ezen jeles nap alkalmából még a 9/2. és a 10/T-V osztály diákjai számára egy erdei túrát szerveztünk a Töröcskei tavat körül ölelő erdőben – ez egy kisebb terepgyakorlatnak volt tekinthető, ahol megfigyelhettük az erdei madarakat. A fák sokfélesége végett itt gazdag madárvilág található. Kísérő tanárok: Paizs Eszter és Pálinkás Margit

Az Óceánok Világnapja alkalmából levetítettük a kilencedik évfolyamos tanulóknak természetismeret órák keretében a David Attenborough Kék Bolygó című filmjének egy részletét. A Madarak és Fák Napját, továbbá az Óceánok Világnapját már jelenléti oktatásban tartottuk meg.

Az iskola udvarában található kertben a virágok gondozását tanulóink, oktatóink és technikai dolgozóink egyaránt végezték. A diákok munkájukért közösségi szo201923602 378108893736566 1819072586815952826 nlgálatot is kaphattak, mivel környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységet folytattak. Az iskola kertjébe ültettünk paradicsomot, paprikát és borsmentát is. A kollégák által hozott virághagymákat is elültettük, így dáliát, kardvirágot. Az iskola kertjébe kihoztuk a beltérben található virágokat is – ezt a tevékenységet szintén iskolánk tanulói végezték, a 11/K-V osztály tanulói. Az iskolakerti munkákban főleg Kozma György és Pálinkás Margit oktatók tevékenykednek.

Az üzemlátogatást és egészségnapot átvittük a következő tanév programjaihoz, tekintve a jelenléti oktatás szűk időtartamát.

Tavasszal elkészült egy elektronikus kérdőív, mely felméri az eddigi ökoiskola tevékenységek népszerűségét, továbbá a tanulók szokásait a környezeti neveléssel és fenntarthatósággal kapcsolatban. A kiértékelt kérdőívek eredményének bemutatása ősszel fog megtörténni a DÖK gyűlé61s keretében.

Az ökofaliújságunk megújításra került, melyben tavaszi témánk a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódott – 12 hónap az erdőn. Nyári témáink pedig a sárgarigó, a méhek, az év fája és „Az állatok melyek megmentik a világot!”. A faliújság rendezésében tevékenykedtek a 10/T-V osztály tanulói.

A Fenntarthatósági Témahét lezárása képpen iskolánk részt vett az Almazöld Konferencián, amelyen iskolánk két tanulója szép eredményt ért el. Szabó Donatella Lilla 1. és Márkus Anna Éva pedig 3. helyezést ért el, mindketten 10/T-V osztályos tanulók. A konferencián a részvétel feltétele, hogy a témahéten valamelyik kitüntetett programon részt kellett venni. Ezek közül részt vettünk a Roots and Shoots programban, továbbá pályáztun203052129 272629231320984 4826153284651054243 nk a Legaktívabb iskola címre is. Résztvevő osztályok: 9/1, 9/2 és 10/T-V osztályok.

Tavasszal kiírták az Ökoiskola pályázatot, melyet iskolánknak is meg kellett újítani, hiszen a címet az első pályázat révén csak 2021.08.31 –ig viselheti. A pályázatot Pálinkás Margit oktató írta meg, amely a cím megújításával kapcsolatban lett beadva. A cím megújítása sikeres lett, így 2024. 08.31- ig kaptuk meg a jogosultságot ennek viselésére.

Az iskolaújság a 2. félévben elektronikusan jelent meg, melyben két cikk is található az ökoiskolával kapcsolatban. Az egyik cikk összefoglalja a három év tevékenységét, a másik pedig a Fenntarthatósági Hét tevékenységeit foglalta össze.

A diákok tájékoztatása egyre hatékonyabb, a faliújság, iskolaújság, iskola honlapja és a facebook oldalak segítségével valósult meg. Résztvevő oktatóink: Balogh Eszter, Kárász László, Teveliné Matajdesz Anikó és Pálinkás Margit.

Iskolánkban a fenntarthatóságra nevelés érdekében két oktató részt vett a „Zöld Föld” tankönyvvel kapcsolatos módszertani továbbképzésben. Tervezzük ennek a beépítését a természetismeret tantárgy oktatásába. Résztvevő kollégák: Tóth Kornél, Pálinkás Margit

Bár a vírushelyzet nem igazán tette lehetővé az osztálytermekben a „Zöld sarok” létrehozását, mégis egy- két osztály megvalósította ezt, így pl. 9/2. osztály

A szűk időtartamú jelenléti oktatás mellett is sikerült tartalmas programokat megvalósítanunk az ökoiskola keretében.

Kiemelt tevékenységek Oktatók Diákok Megvalósított cél
Fenntarthatósági témahét

Mészárosné Bene Ildikó

Sütő Éva

Pálinkás Margit

Neiczer Csaba

Malatinszky Zoltán

Tóth Kornél

Varga Attila

9/1, 9/2, 10/T-V és a többi nem végzős osztály

- 180 tanuló

 • Környezeti és fenntarthatóságra nevelés
 • Gondolkodásmód fejlesztése (Fenntarthatóság)
Kertészkedés

Géger Teréz

Kárász László

Kozma György

Mészárosné Bene Ildikó

Malatinszky Zoltán

Neiczer Csaba

Iván Brigitta

Majorné Takács Katalin

Pálinkás Margit

Szűcs Andrea

Technikai dolgozók
9/2, 10/T-V és 11/K-V osztályok
 • Iskolakert bővítése, gondozása
 • fűszerek és haszonnövények ültetése
Madarak és Fák Napja

Paizs Eszter

Pálinkás Margit

9/1, 9/2, 10/T-V osztályok
 • Projekt órák megvalósítása
 • erdők élővilágának tanulmányozása, terepgyakorlat
Ökoiskola cím megújítása pályázat Pálinkás Margit -------------
 • A cím megújítása három évre 
Iskolaújság szerkesztése, cikkek írása

Balogh Eszter

Pálinkás Margit

-------------
 • tájékoztatás az iskolai ökoiskola tevékenységekről
Honlap frissítése Teveliné Matejdesz Anikó -------------
 • aktualitások tevékenységekről tájékoztatás feltöltése a honlapra
Iskola Facebook oldal frissítése Kárász László -------------
 • aktualitások tevékenységekről tájékoztatás feltöltése a facebook oldalra
Ökoiskola faliújság

Pálinkás Margit

Schmidt-Preiszner Dóra

9/2, 10/T-V
 • évszakonkénti megújítás – aktuális témák, tájékoztatás
Zöld Föld tankönyv módszertani továbbképzés

Pálinkás Margit

Tóth Kornél
-------------
 • Fenntarthatóságra nevelés bevezetése a tanulóink mindennapjaiba.

 

 

Kaposvár, 2021.06.17.

Pálinkás Margit ökoiskola- koord.

 

 

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu