Diákönkormányzat

Könyvtár

KÖNYVTÁR

Iskolánk könyvtára kezdetben a B épület földszinti helyiségében működött, a tornaszoba szomszédságában. A zsúfolásig megtöltött polcok közötti labirintusban közlekedni is nehéz volt, a könyvek egy része már csak a galériarészben vagy az asztalokon felmagasodva fért el.


Ezen az utóbbi időkben történt gyökeres változás. A B épületi helyiség tankönyvraktárrá alakult, itt találhatóak a mindennapi oktatáshoz szükséges dokumentumok, tankönyvek. Ez a részleg kedd kivételével minden munkanapon 8-tól 10 óráig tart nyitva.
Ugyanennek az átszervezésnek a keretében megkapta a könyvtár az F épület 1-es termét, s azóta itt vehető igénybe a könyvtári szolgáltatások széles köre, itt találhatóak meg a kötelező olvasmányok, a szépirodalmi művek, a szakirodalmi illetve szórakoztató kiadványok. Ezek kölcsönzése nagyban elősegíti a tanulók olvasóvá nevelését, fölkészülését a vizsgákra és a tanórákra. Lehetőség van a lexikonok, enciklopédiák, szótárak használatára, a helyben olvasásra. Igény szerint megoldható a könyvtárközi kölcsönzés is.
Az F épületi könyvtárhelyiségben – kedd kivételével – 10 órától 15.30-ig lehet kölcsönözni.
Új lehetőséget biztosít az internetes olvasóterem, ahol jelenleg hat gép található. Ezen a csöndes helyen ideálisak a feltételek a tanulmányi és szakmai versenyekre való felkészülésre éppúgy, mint az egyéni ismeretszerzésre.
Az internetre csatlakoztatott laptopokat itt eredményesen lehet használni fejlesztő foglalkozásokra, és ez a kis terem akár mentori foglalkozások színhelye is lehet. Itt történnek a könyvtári órák, foglalkozások. Ez a szolgáltatás hétfő – szerda – csütörtöki napokon 13.30-tól 15.30-ig, pénteken 12 órától 14 óráig vehető igénybe.
Tanítási szünetekben az iskolai könyvtár zárva tart.
További információkat bárki megkaphat a könyvtár vezetőjétől, Bódy Zoltán tanár úrtól.

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu