DÖK szabályzat

Az iskolai diákönkormányzat

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti.

 

 

Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

A diákönkormányzat elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Emellett azonban fontos szabadidős programszervezési és közösségszervezői tevékenységet is ellát, s a gyakorlatban leginkább ez a szerepe érvényesül.

A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Ahhoz azonban, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és alkalmazni tudják a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, hogy melyek a diákönkormányzat feladatai, egyben kötelességei is.

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, melyek vonzóbbá, tartalmasabbá tehetik iskolai létüket. Hisz így több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményekhez juttatva mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Tehát a cél: egy tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A célunkat akkor érjük el igazán, ha a már jól bevált és hagyományosnak tekinthető rendezvények mellett új elemekkel is gazdagítottuk a mindennapjainkat.

A diákönkormányzat összetartó, az iskoláját szerető közösséggé szeretné formálni az itt tanuló diákokat.

Az iskolai diákönkormányzat működési területei és feladatai

  1.  A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben.
  2. A diákok mindennapi életének megszerezése: a diákok folyamatos tájékoztatása a programokról, rendezvényekről, az őket érintő iskolai eseményekről
  3. Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján: diákcikkek, fotók, információk az iskola életéről, élménybeszámolók.
  4. Folyamatos segítségnyújtás az iskolaújság szerkesztésében.
  5. Kulturális rendezvények segítése: iskolai ünnepélyek, rendezvények, szabadidős programok, diáknap.
  6. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása.
  7. Kapcsolattartás és együttműködés a város és az ország más intézményeivel és
  8. Közreműködés iskolánk népszerűsítésében, pl.: pályaválasztási börzék

A DÖK SZMSZ dokumentum letöltése >>>

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu