Közzétételi lista

Közzétételi lista dokumentumai

A 229/2012.(VII. 28.) Kormányrendelet 23. §-a előírja a nevelési-oktatási intézmények részére a közérdekű statisztikai adatokat tartalmazó különös közzétételi lista nyilvánosságra hozását.

 1. Felvételi lehetőségek
 2. Beiratkozás, engedélyezett osztályok, csoportok
 1. Díjfizetési kötelezettség, (fenntartói) adható kedvezmények
 2. Vizsgálatok, ellenőrzések, értékelések megállapításai
 3. Nyitva tartás
 4. A tanév főbb eseményei
 5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
 6. Szervezeti és Működési Szabályzat
 7. Házirend
 8. Pedagógiai Program
 9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 11. Az országos mérés-értékelés eredményei (2018)
 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 2. Az érettségi vizsgák átlageredményei
 3. Tanórán kívüli foglalkozások
 4. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 5. Az osztályozó vizsgák követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 6. Az osztályok száma, az osztályokban tanulók létszáma

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu