A nyelvi labor

Iskolánk első emeletén található a nyelvi labor, a 15-ös szaktanterem. Ez egy jól felszerelt osztályterem, 21 db laptoppal.

Itt egy fehér, állványra rögzített tábla is található, melynek nagy előnye, hogy a filccel ráírt szavak és szövegek pormentesen letörölhetők a műszaki eszközök megóvása érdekében. 1

Komfortérzetünket növeli az itt elhelyezett Samsung televízió is, amely az iskolai hálózathoz van csatlakoztatva. Ezáltal diákjaink az ünnepi műsorokat is figyelemmel tudják követni. A tanulói asztalokon elhelyezett egérrel ellátott számítógépek internet hozzáférési lehetőséggel rendelkeznek, mely az oktatás során számos előnyt nyújt. Az internet hozzájárul a mai eredményes oktatáshoz; a munkaformákat tekintve az egyéni és a csoportmunkát is segíti. Különösen jól hasznosíthatók a világhálón keresztül beszerzett információk a Szakmai idegen nyelv és a Foglalkoztatás I. tantárgyak oktatása alkalmával; mint receptek fordítása, ételek-italok elnevezései képes illusztrációkkal, önéletrajz minták, állás pályázatok, idegen nyelvű és szakmai fogalmak tisztázása, és nem utolsó sorban az üzleti levelek összeállítása és megírása.

Az oktatási periódusban még számtalan előnyét élvezhetjük az internet adta lehetőségeknek. Különböző szinteken tudjuk kihasználni a jól felszereltséget; nemcsak a közoktatásban, hanem a felnőtt oktatásban is profiltálhatunk előnyeiből.

Az interaktív, műszaki eszközök közül még a nyelvtanárok rendelkezésére állnak a hallás utáni megértés 2gyakorlásához szükséges CD lejátszók is. Mivel a középszintű érettségi követelményeihez tartozik az idegen nyelven hallott szöveg értelmezése különböző feladattípusokkal, ezért fontos szerepet játszik a gyakorlásban.

Az íráskészséget mérő feladathoz használható idegen nyelvű tanulói szótárakat egy kis szekrénykében láthatjuk, melyeket a tanulók a nyelvórákon szakszerűen forgathatnak.

Nyelvi laborunk felszereltsége és barátságos légköre kiválóan alkalmas vizsgák lebonyolítására és versenyek megrendezésére is. Egy megmérettetés alkalmával egy-egy tanulói asztal külön válaszfallal elszeparálható, mely a korrekt minősítés követelménye.

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu