SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/006 | 7400 Kaposvár Rippl-Rónai utca 15.

Intézmény logo

Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Karrier

Összes karrierlehetőség

Igazgatói pályázat

A Kaposvári Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola 
Iskola címe 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.
Honlap www.szechenyi-kaposvar.hu
E-mail cím titkarsag@szechenyi-kaposvar.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama 5 év
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, munkaviszony
Munkavégzés helye Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.) és telephelyei
Feladat típusa A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a
szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével,
feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár
hatáskörébe.
Illetmény A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.  
Elvárt képzettség • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §
(1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében
legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot
szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó
képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
• felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek
Leírás

• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok
pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény
a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához

• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre
vonatkozó kizáró körülmények,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Betölthetőség időpontja legkorábban 2024. július 02.
Jelentkezési határidő 2024. május 06.
Jelentkezés módja A pályázatot kérjük elektronikus formában a kard.janos@kszc.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat
pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.  

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt PDF-ek

Igazgatói pályázati felhívás 151104_Kaposvári SZC.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola

7400 Kaposvár Rippl-Rónai utca 15.

Telefon: +36 (82) 510-941

E-mail: titkarsag@szechenyi-kaposvar.hu

OM azonosító: 203027/006


2024Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola