Duális képzőhelyek tájékoztatása

A Kaposvári Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján az alábbi információkat továbbítjuk a duális képzőhelyek felé.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre — az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzési alapfeladat-ellátás rendjét:

1) A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetéig a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

2) Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló — kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője — úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.

3) „A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető“. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot, kiemelt figyelmet kell fordítani a mellékelt nyilatkozatban felsorolt járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására.

4) Ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.

Számlázási cím

Kaposvári Szakképzési Centrum
Székhely:
7400 Kaposvár
Kontrássy u. 2/A.
Telefon:
82/494-104
Email:
info@kszc.hu